Az alapképzési szak megnevezése: edző (Physical Training)

Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

Szakképzettség: szakedző (megjelölve a sportágat) (Physical Trainer)

Képzési terület: sporttudomány

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit