Tovább a fő tartalomhoz

3663 Tantárgy

Módosítva 24 August 2021

(Angol) BSC Testnevelő- Edző

A TF-en folyó testnevelő-edző alapképzés célja olyan sokoldalúan képzett sportszakemberek kibocsátása, akik a gyakorlati irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány elméleti alapismereteit, alapvető módszereit is. (részletes bemutatás)

Módosítva 28 September 2022

(Angol) MSc Szakedző levelező

(Angol) MSc Szakedző levelező

Módosítva 24 August 2021

5. Sporttudomány

A Sporttudományok Doktori Iskola a Testnevelési Egyetemen működik, az egyetlen sporttudomány területén működő doktori iskola hazánkban. Az iskolában folyó doktori kurzusok lefedik a sporttudomány egész területét. (részletes bemutatás)

Módosítva 9 October 2023

Autó-motorsport menedzser szakirányú továbbképzési szak

Autó-motorsport menedzser szakirányú továbbképzési szak

Módosítva 24 August 2021

BA Edző

A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. (részletes bemutatás)

Módosítva 3 May 2023

Belső képzés

Belső képzések

Módosítva 24 August 2021

BSC Humánkineziológia

A képzés célja olyan humánkineziológusok képzése, akik integrált testkulturális és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek a fizikai teljesítmény korszerű eszközökkel és módszerekkel történő megállapítására (részletes bemutatás)

Módosítva 24 August 2021

BSC Rekreáció és életmód

A képzés célja rekreáció és életmód szakemberek képzése, akik képesek a szervező, oktató és tanácsadó szerep betöltésére a sport (kiemelten a szabadidősport), a rekreáció és az egészséges életmód-tanácsadás, továbbá üzleti területen, valamint sportszervezetekben, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben. (részletes bemutatás)

Módosítva 24 August 2021

BSC Rekreációszervezés és egészségfejlesztés

A BSc képzési szinten olyan szakembereket képezünk, akik elsősorban gyakorlatorientált tudással rendelkeznek, képesek szakmaiságukat az állandóan változó természeti és társadalmi környezethez adaptálni, valamint tanulmányaikat egyetemes alapokról kiindulva szakspecifikus képzési irányokban folytatni. (részletes bemutatás)

Módosítva 24 August 2021

BSC Sport- és rekreációszervezés

Az alapképzési szakon szerzett oklevél sportszervezői és rekreációszervezői ismereteket, valamint a választott szakirányon további sajátos szakmai tudást biztosít, amelyek birtokában képesek szakmaiságukat az állandóan változó társadalmi környezethez adaptálni. (részletes bemutatás)

Módosítva 24 August 2021

BSC Sportszervezés

BSC Sportszervezés

Módosítva 24 August 2021

BSC Sportszervező

A gazdasági szemlélet előtérbe kerülésével, a sportirányítás átalakulásával, egyre inkább növekszik az igény az új típusú ismeretekkel rendelkező szakemberek iránt, akik különböző területeken tudják hasznosítani tapasztalataikat. (részletes bemutatás)

Módosítva 24 August 2021

BSC Testnevelő- Edző

A TF-en folyó testnevelő-edző alapképzés célja olyan sokoldalúan képzett sportszakemberek kibocsátása, akik a gyakorlati irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány elméleti alapismereteit, alapvető módszereit is. (részletes bemutatás)

Módosítva 7 February 2021

Felvételi alkalmassági vizsga

Módosítva 9 October 2023

Inkluzív Sportoktató szakirányú továbbképzés

Inkluzív Sportoktató szakirányú továbbképzés

Módosítva 7 February 2021

International Coaching Program

Módosítva 7 February 2021

Kreditpotló képzés

Kreditpotló képzés

Módosítva 8 February 2021

Lovaskultúra Oktató (4 félév) L

Lovaskultúra oktató képzés elsődleges célja a különféle tudományterületeken felsőfokú diplomát szerzett, lovaskultúra iránt érdeklődő szakemberek képzése, ennek eredményeként széles látókörű, minőségi elméleti és gyakorlati tudással rendelkező lovas értelmiségi réteg kinevelése. (részletes bemutatás)

Módosítva 26 September 2022

MA Tanár (Gyógytestnevelő tanár - 4 féléves)

MA Tanár (Gyógytestnevelő tanár - 4 féléves)

Módosítva 24 August 2021

MA Tanár (Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár - 4 félév)

A gyógytestnevelő tanári munka sokszínű, mivel a testnevelő tanári, illetve egy egészségügyi szakember feladatait egyszerre és folyamatosan ápolja és közvetíti, az egyes elváltozások újabb és újabb terápiáját ötvözve a testkultúrával. (részletes bemutatás)

Módosítva 24 August 2021

MA Tanár (Testnevelő tanár - 2 félév)

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre alapozva az iskolai testnevelés és sport oktatási-nevelési feladatainak ellátására, emellett a sportszakmai tárgyak oktatási, valamint sportpedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. (részletes bemutatás)

Módosítva 28 September 2022

MA Tanár (Testnevelő tanár - 4 félév)

MA Tanár (Testnevelő tanár - 4 félév)

Módosítva 24 August 2021

MA Tanár (Testnevelő tanár - 5 félév)

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre alapozva az iskolai testnevelés és sport oktatási-nevelési feladatainak ellátására, emellett a sportszakmai tárgyak oktatási, valamint sportpedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. (részletes bemutatás)

Módosítva 28 September 2022

MA Tanári -Testnevelő tanár ( 2 félév)

MA Tanári -Testnevelő tanár ( 2 félév)

Módosítva 24 August 2021

MA Testnevelőtanár (2 féléves)

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre alapozva az iskolai testnevelés és sport oktatási-nevelési feladatainak ellátására, emellett a sportszakmai tárgyak oktatási, valamint sportpedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. (részletes bemutatás)

Módosítva 28 September 2022

MA Testnevelőtanár (3 féléves)

MA Testnevelőtanár (3 féléves)

Módosítva 24 August 2021

MA Testnevelőtanár- gyógytestnevelő (5 félév)

A gyógytestnevelő tanári munka sokszínű, mivel a testnevelő tanári, illetve egy egészségügyi szakember feladatait egyszerre és folyamatosan ápolja és közvetíti, az egyes elváltozások újabb és újabb terápiáját ötvözve a testkultúrával. (részletes bemutatás)

Módosítva 24 August 2021

MSC Humánkineziológia

A képzés célja humánkineziológusok képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek az egészséges emberek fizikai és lelki kondíciójának fejlesztésére, az egészség megőrzésének támogatására. (részletes bemutatás)

Módosítva 24 August 2021

MSC Rekreáció

A szak célja rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ezáltal hatékonyan hozzájárulnak a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához. (részletes bemutatás)

Módosítva 14 September 2023

MSC Rekreáció MSZKRAC
MSC Rekreáció MSZKRAC

Módosítva 14 September 2023

MSC Sport Mentáltréner
MSC Sport Mentáltréner

Módosítva 24 August 2021

MSC Sportmenedzser

A képzés célja sportmenedzserek képzése, akik megalapozott speciális elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek birtokában alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között. (részletes bemutatás)

Módosítva 14 September 2023

MSC Sportteljesítmény-elemző
MSC Sportteljesítmény-elemző

Módosítva 24 August 2021

MSC Szakedző

A képzés célja szakedzők képzése, akik megalapozott sport-szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában alkalmasak a nemzetközi szintű élsport követelményeinek megfelelő felkészítési és versenyeztetési feladatok ellátására, a sporttudomány legújabb eredményeinek értelmezésére, alkalmazására. (részletes bemutatás)

Módosítva 14 September 2023

MSC Teszt képzés
MSC Teszt képzés

Módosítva 8 February 2021

Nemzetközi sportkapcsolatok - sportdiplomácia szakirányú továbbképzés

A Sportdiplomácia szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi sportéletben magas szintű sportdiplomáciai ismeretek birtokában, a fair play szellemében képesek szolgálni a sport ügyét, és képviselni hazájuk érdekeit. (részletes bemutatás)

Módosítva 26 October 2023

Oktatáshoz kapcsolódó dokumentumok

Módosítva 24 August 2021

Osztatlan Tanári

A képzés célja a testnevelés tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes okleveles általános és középiskolai testnevelés szakos tanárok képzése, akik képesek a testnevelés szaktárgyi és általános pedagógiai-pszichológiai ismereteit integrálni, illetve alkalmasak a testnevelés tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére (részletes bemutatás)

Módosítva 28 September 2022

Osztatlan Tanári OSZKTNA

Osztatlan Tanári OSZKTNA

Módosítva 8 February 2021

Rendezvényszervezés-sportbiztonság szakirányú továbbképzés

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek sportlétesítményekben a rendezvényszervezéshez kapcsolódó munkakörök ellátására, alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, koordinálására és irányítására. (részletes bemutatás)

Módosítva 8 February 2021

Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzés

A két féléves képzést elvégző dietetikusok többek között képessé válnak arra, hogy sportág-specifikus tanácsokkal lássák el a sportolókat versenyhelyzetekben, sorozatversenyeken, a felkészülés és a regeneráció során, továbbá segítsék a sportoló eligazodását a manapság oly divatos étrend-kiegészítők alkalmazásakor. (részletes bemutatás)

Módosítva 17 October 2022

Sportedző

Sportedző

Módosítva 8 February 2021

Sportlétesítmény - üzemeltető szakirányú továbbképzés

A képzés célja, olyan sportszakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek üzemeltetőként hozzájárulni a hazai sport megfelelő kiszolgálásához a sportlétesítményeiben. (részletes bemutatás)

Módosítva 8 February 2021

Sportmédia szakirányú továbbképzés

Diplomával rendelkező, a sportmédia és a médiumok iránt érdeklődő, rátermett hallgatók számára munkalehetőséget is kínáló három féléves médiaképzés indul a TF-en. A neves oktatók közreműködésével, a Magyar Sportújságíró Szövetséggel és a Nemzeti Sporttal együttműködésben induló képzésre várjuk az érdeklődők jelentkezését. (részletes bemutatás)

Módosítva 17 October 2022

Sportoktató

Sportoktató

Módosítva 8 February 2021

Sportpszichológia szakirányú továbbképzés

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben. (részletes bemutatás)

Módosítva 26 September 2022

Sportpszichológiai szakpszichológia vendéghallgatói tanulmányok

Sportpszichológiai szakpszichológia vendéghallgatói tanulmányok

Módosítva 17 October 2022

Sportszervező munkatárs

Sportszervező munkatárs

Módosítva 8 February 2021

Sportteljesítmény-elemző szakirányú továbbképzés

A sportteljesítmény-elemzők többek között képessé válnak arra, hogy kezelni tudják majd a sport szervezeti adatvagyon menedzselésének kihívásait, megismerik kiaknázási, hasznosítási lehetőségeit, valamint érteni fogják az üzleti és szakmai döntéshozatalban játszott szerepét. (részletes bemutatás)

Módosítva 8 February 2021

Sporttudományok Doktori Iskola

A Sporttudományok Doktori Iskola a Testnevelési Egyetemen működik, az egyetlen sporttudomány területén működő doktori iskola hazánkban. Az iskolában folyó doktori kurzusok lefedik a sporttudomány egész területét. (részletes bemutatás)

Módosítva 8 March 2021

Szakdolgozat és diplomamunka feltöltés

Szakdolgozat és diplomamunka feltöltés

Módosítva 8 February 2021

TF_ERASMUS


A Testnevelési Egyetemnek már az 1930-as évektől kiterjedt nemzetközi kapcsolatai vannak, melyek kiterjednek a hallgatói és oktatói cserére, kutatási projektekre és nemzetközi rendezvényekre is. (részletes bemutatás)

Módosítva 9 February 2021

Továbbképző Központ tanfolyamai

Továbbképző központ: Nyilvántartási szám: E-001124/2015 (bővebben)

Módosítva 28 September 2021

Tűz- és munkavédelmi oktatás

Tűz- és balesetvédelmi oktatás

Módosítva 26 April 2023

Záróvizsga

Záróvizsga tételsorok szakonként

Módosítva 11 March 2024

RRF Oktatásdigitalizáció